Bakgrunn

hensikt

Dette er en nettside for psykososial oppfølging etter traumatiske hendelser i kommunene av Senter for Krisepsykologi (SfK) i Bergen.

Nettsiden er et resultat av et toårig prosjekt utført med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering i samarbeid med Landsforeningen til støtte ved Krybbedød, gjennomført i tidsrommet 2003-2005. En prosjektgruppe ved SfK har fått verdifulle innspill fra en landsdekkende og tverrfaglig referansegruppe med ulik kompetanse knyttet til feltet. Det tekniske Web-oppsettet er utført av hovedfagsstudenter ved Institutt for Informasjons- og Medievitenskap, UiB, i samråd med prosjektgruppen (se under). Web-sidene ble oppdatert per mars 2009, igjen med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering i samarbeid med Landsforeningen til støtte ved Krybbedød (nå: Landsforeningen uventet barnedød).


Prosjektgruppens medlemmer

 • Atle Dyregrov, psykolog dr. philos, prosjektansvarlig SfK.
 • Kari Dyregrov, sosiolog dr. philos, prosjektleder SfK.
 • Unni Marie Heltne, psykologspesialist, prosjektmedarbeider SfK.
 • Borghild Bø, psykolog, prosjektmedarbeider SfK (til september 2004).

Referansegruppens medlemmer

 • Arve Almvik, psykiatrisk sykepleier, rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
 • Kari Bugge, førstelektor, Høgskolen i Oslo og faglig leder av Sorgstøttesenteret, Ullevål universitetssykehus.
 • Trine G. Kalstad, sosialantropolog, fagsjef Landsforeningen til støtte for Krybbedød.
 • Roar Fosse, politioverkonstabel, Forebyggende avdeling, Bergen Politikammer.
 • Deede Gammon, psykolog, programleder Nasjonalt Senter for Telemedisin (til juni 2004).
 • Jarle Mortensen, leder for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), Hordaland fylkeslag.
 • Øystein Skauge, sogneprest Askøy kommune.
 • Turid Sundar, sosialantropolog, ledende helsesøster Nesodden kommune.
 • Undine Knarvik, regionkontakt Helse Vest RHF, Nasjonalt Senter for Telemedisin (gikk inn for Deede Gammon fra august 2004).

Tilrettelegging til Web

 • Torbjørn Bøen, hovedfagsstudent informasjonsvitenskap. Institutt for Informasjons- og Medievitenskap, UiB, og dataingeniør fra HiB.
 • Per Axel Hisdal, hovedfagsstudent informasjonsvitenskap. Institutt for Informasjons- og Medievitenskap, UiB, og dataingeniør fra HiB.

Oppdateringsarbeid