Kriser.no Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer

En hjelp for fagfolk i håndtering av krisesituasjoner